logo heijnen


Nieuws     |    Promo video's     |    Kwaliteit & Garantie     |    Gladheidbestrijding     |    Links

Kwaliteit & Garantie

 • OFFERTE/OPDRACHTBEVESTIGING
  U krijgt bij ons vooraf een ondergetekende opdrachtbevestiging. In de offerte en opdrachtbevestiging staan afspraken over de prijs, de betalingstermijn en een omschrijving van de werkzaamheden. Een ontwerptekening en beplantingsplan waarin de planten worden benoemd, kunnen ook worden opgenomen in een offerte, maar dit is niet altijd aan de orde. Een vast onderdeel van de opdrachtbevestiging is dat er algemene voorwaarden zijn bijgesloten.


 • LIDMAATSCHAP EN/OF CERTIFICATEN
  Hoveniersbedrijf Heijnen is lid van de branchevereniging VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners). Daarnaast hebben wij diversen certificaten als: VCA (het bedrijf werkt volgens de huidige veiligheidsnormen), BHV (bedrijfshulpverlening), Spuitlicentie (uitvoeren gewasbescherming). Tevens beschikken we over de certificaten: Basis groot grondverzet, Afzetten kleine bomen en Basis bosmaaien kruidachtigen. Tot slot zijn we in het bezit van een vakdiploma Uitvoerder hoveniersbdrijf.


 • INSCHRIJVING KvK / PT
  Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koohandel te Breda onder het nummer 20126502 ook betaalt Hoveniersbedrijf Heijnen premie aan het Productschap Tuinbouw (PT). Dit is verplicht voor alle hoveniers in Nederland! Wij zijn hier ingeschreven onder het nummer 0077760.


 • INBOETGARANTIE
  Inboet is het woord dat gebruikt wordt voor het vervangen van niet aangeslagen, door Hoveniersbedrijf Heijnen aangeplante, beplanting. Het is veelal zo dat niet alle planten in één keer aanslaan. Tot een jaar na de aanleg/aanplant vervangen wij deze beplanting (ofwel het eerstvolgende groeiseizoen). U kunt aangeven welke beplanting niet is aangeslagen. Deze worden aan het eind van dat jaar in een keer vervangen. De uitval van levende materialen zal voor 100% worden vergoed, echter zullen de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal in rekening worden gebracht. Uiteraard geldt de inboetgarantie alleen als het juiste onderhoud wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.


 • NAKOMINGSGARANTIE
  Stichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitgekeerd. Voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan Stichting Garantiefonds Groen over te dragen, waarna deze Stichting op eigen naam en kosten de betaling in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


 • GESCHILLENREGELING
  Mocht het toch nog mis gaan, is het goed als u terecht kunt bij de Geschillencommissie Groen. In deze commissie is o.a. de Consumentenbond vertegenwoordigd. Hoveniers die zijn aangesloten bij de branchevereneging VHG zoals ook Hoveniersbedrijf Heijnen en houders van het Groenkeur kwaliteitskeurmerk zijn door hun lidmaatschap automatisch aangesloten. Deze organisaties betalen de werkelijke behandelingskosten, die kunnen oplopen tot enkele honderden euro's. Dat geeft extra zekerheid voor een goede nazorg van uw nieuwe tuin.